ԹՈՂ ԳՈՀԱՆԱՆ ՏԵՐԻՑ ՆՐԱ ՈՂՈՐՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Նրա հրաշքների համար որ արավ մարդկանց որդիներին Եւ գոհության պատարագներ մատուցանեն Եւ Նրա գործերը պատմեն ցնծությունով Նրանք որ ծովն են իջնում նավերով, և գործ կատարում շատ ջրերում Նրանք տեսան Տիրոջ գործերը և Նրա հրաշքները անդունդում Նա ասեց՝ և մրրիկ քամի վեր կացավ և ծովի ալիքները բարձրացրեց Վեր ելան երկինքը, վայր իջան անդունդը և նորանց անձերը մաշվեցան նեղությունով Շփոթվեցան և տատանվեցան ինչպես հարբած մարդ, և նորանց ամեն իմաստությունը կորավ Եւ դեպի Տերն աղաղակեցին իրանց նեղությունում, և Նա նրանց փրկեց իրանց վիշտերից Մրրիկ քամին հանդարտութեան դարձրեց և ծովի ալիքները հանգստացան Եւ նորանք ուրախացան որ դադարեց Եւ նա առաջնորդեց նորանց դէպի նաւահանգիստ, որ ցանկանում էին նորան